• Home

100% passing rate for UPV's Guidance Licensure Examination takers


(L-R): Española, Fallacorina, Faramiran, Fernandez, & Lacaden-Bautista

Since 2014, the University of the Philippines Visayas has maintained the 100% passing percentage for the Guidance Counselor Licensure Examination (GCLE) for five straight years, with five new test-takers coming from the university this year.

Continue Reading

Dean Yap, Garibay participate at the 8th Fisheries SciCon


(L-R): Prof. Encarnacion Emilia S. Yap and Ms. Soledad S. Garibay

Prof. Encarnacion Emilia S. Yap and Ms. Soledad S. Garibay of the College of Fisheries and Ocean Sciences (CFOS), UP Visayas (UPV) participated in the 8th Fisheries Scientific Conference (SciCon) held at Pasay City, Metro Manila on September 5 - 6, 2018.

Continue Reading

Buwan ng Wika 2018, ipinagdiwang ng UPV Sentro ng Wikang Filipino

Ipinagdiwang ng UPV Sentro ng Wikang Fipino ang Buwan ng Wika para sa taong 2018 na may temang “Filipino: Wika ng Saliksik,” na nagbibigay halaga at pagkilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha, pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran at ang paggamit ng wikang Filipino sa pagsasaliksik ng kaalaman, lalo na sa agham at matematika.

Continue Reading

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES VISAYAS
                        
New Administration Building, Miagao, Iloilo, Philippines 5023
(033) 315-9494
ipo@upv.edu.ph, ipo.upvisayas@up.edu.ph

STAY CONNECTED!